ŻURAWIE SERENADY

Żurawie serenady 🐦 Trulôczé serenadë

Projekt poetycki został zrealizowany dzięki Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska w okresie od października do grudnia 2022 r. Cykl 50 wierszy (systemowo dwujęzycznych) ma formę poetyckiego wałęsania się po historyczno-geograficznych zaułkach Gdańska. Zależało mi na tym, aby gdańska czasoprzestrzeń stała się tłem dla wyeksponowania metafizycznej głębi. To, czy rzeczywiście zamysł ten się powiódł, pozostawię zadumie przyszłych czytelników.

Niewątpliwie na tle innych polskich metropolii Gdańsk jest przestrzenią osobniczą, a jako miasto przeżył niezliczone tuziny ciężkich dni. Choć nie było możliwe uwzględnienie każdego wątku, który potencjalnie domagałby się namysłu poetyckiego, przygotowany w ramach projektu tomik zyskał szeroką rozpiętość czasową, od chrztu Gdańska do współczesności.

Zgodnie z moim poetyckim zwyczajem wiersze uporządkowałam i tym razem mieszczą się one w ramach ośmiu nierównych kawałków tekstowych. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz