lëteracczé sztipendia i projektë / stypendia i projekty literackie

„Żurawie serenady” / „Trulôczé serenadë"

Dwujęzyczny projekt poetycki realizowany od października do grudnia 2022 r., na którego realizację zostało mi przyznane Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Jego celem jest napisanie tomiku wierszy na temat Gdańska. Wszystkie utwory powstaną w dwóch językach – kaszubskim i polskim. Tytuł planowanego zbioru wierszy „Żurawie serenady” (kasz. „Trulôczé serenadë”) nawiązuje do symbolicznego dla Gdańska motywu żurawia – nadmotławskiego dźwigu zaangażowanego w budowę potęgi miasta, który stał się ikoną gdańskości. Tomik wierszy będzie miał formę cyklu serenad chwały wyśpiewanych dla Gdańska głosem bezimiennego ptaka. Patrząc z perspektywy (z lotu) żurawia, przyjrzę się też innym symbolom gdańskiego pejzażu, osadzając jednocześnie swoje utwory w refleksji filozoficznej.

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/wyniki-ii-edycji-stypendium-kulturalnego-miasta-gdanska-w-2022-roku,a,224884

 

"Potwory" / "Pòtwòrë"

Dwujęzyczny projekt poetycki realizowany od marca do grudnia 2020 r., na którego realizację zostało mi przyznane Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest napisanie 100 wierszy w języku kaszubskim i polskim, które łączy wspólny motyw potworów, które ludzkość nieraz stara się pokonać.


"Monologi intymne" / "Intimné mònolodżi" 

Dwujęzyczny projekt poetycki realizowany od marca do grudnia 2015 r., na którego realizację zostało mi przyznane Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest napisanie 50 wierszy w języku kaszubskim i polskim. Efektem projektu było wydanie w 2016 r. tomiku wierszy pt. "Monologi intymne" / "Intimné mònolodżi".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz