PROJEKTY LITERACKIE

 

Żurawie serenady 🐦🎻 Trulôczé serenadë

Dwujęzyczny projekt poetycki realizowany od października do grudnia 2022 r., na którego wykonanie przyznano Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Powstały w ramach projektu zbiór zamyka w sobie 50 równolegle pisanych po polsku i po kaszubsku wierszy na temat Gdańska.

Idea i całokształt wytworzonej w ramach projektu poezji nawiązuje do symbolicznego dla Gdańska motywu żurawia – nadmotławskiego dźwigu zaangażowanego w budowę potęgi miasta, który stał się z czasem ikoną gdańskości. Tomik wierszy ma formę cyklu serenad chwały wyśpiewywanych dla Gdańska głosem bezimiennego ptaka. Patrząc z perspektywy (z lotu) żurawia, autorka przygląda się też innym symbolom gdańskiego pejzażu, osadzając jednocześnie swoje utwory w refleksji filozoficznej.

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/wyniki-ii-edycji-stypendium-kulturalnego-miasta-gdanska-w-2022-roku,a,224884

 

Potwory 🙈 Pòtwòrë

Dwujęzyczny projekt poetycki realizowany od marca do grudnia 2020 r. dzięki Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

Projekt był obszerny nie tylko ze względu na liczbę 100 równolegle pisanych po polsku i po kaszubsku wierszy, ale przede wszystkim z uwagi na rozpiętość zamkniętych wewnątrz problemów i ich różnorodność. Utwory łączy jednak wspólny motyw potworów, które każdy z osobna i wszyscy razem starają się pokonać. Autorka przedstawia ludzkość borykającą się z maszkarami uosobionymi różnorako i przybywającymi z różnych wymiarów poetyckiej przestrzeni. Zwycięstwo nad potworami i ich pogrzeb ma ocalić człowieczeństwo.

 

Monologi intymne 💚💜💙 Intimné mònolodżi

Dwujęzyczny projekt poetycki realizowany od marca do grudnia 2015 r. dzięki otrzymaniu Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

W ramach projektu powstało 50 wierszy pisanych równolegle po kaszubsku i po polsku, które dotykały granicznej tematyki śmierci, która ścierała się z miłością - obie one z kolei wkraczały w codzienne realia świata. Wymiar metafizyczny nierozerwalnie został spleciony z cielesnym, a transcendencja oplotła doczesność. Efektem projektu było wydanie w 2016 r. tomiku wierszy pt. Monologi intymne / Intimné mònolodżi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz