PUBLIKACJE LITERACKIE

TOMIKI POETYCKIE

Hanna Makurat 
INTIMNÉ MÒNOLODŻI / MONOLOGI INTYMNE
pòsłowina Daniel Kalinowski
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie: Gdańsk 2016.


Hana Makùrôt 
TESTAMEŃTË JIMAGINACJI
wstãp Grégór J. Schramke
Oficyna Czec: Kartuzy 2011.

 Hana Makùrôt 
CHLÉW
posłowie Grégór J. Schramke 
Region: Gdynia 2010.

 

PRZEKŁADY KSIĄŻEK

Dariusz Kònkòl
 KASZËBSCZÉ SŁOWÒ Z MÔŁÉGÒ MÒRZA
 przekład Hanna Makurat 
Gdańsk 2014.
 
Witold Gómbrowicz
ZDËNK
przekład Hanna Makurat
 redakcja naukowa  Jerzy Treder
  Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej: Gdańsk 2011.

 Florian Ceynowa 
BAJKA O ŻELAZNYM WILKU INACZEJ: O CZESZKOWSKIM ALBO CZESZKU
BÔJKA Ò ŻELÔZNYM WILKÙ JINACZI: Ò CZESZKÒWSCZIM ABÒ CZESZKÙ
przekład Hanna Makurat
wstęp i opracowanie Jerzy Treder
  Region: Gdynia 2011.
 
 Lech Bądkowski
 DRAMATY. ZAKLĘTA KRÓLEWIANKA. ZAKLÃTÔ KRÓLEWIANKA. SOBÓTKA. SOBÒTKA. ZŁOTY SEN. ZŁOTI SPIK  
przekład Hanna Makurat
Oficyna Czec: Kartuzy 2009. 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz