lëteracczé pùblikacje / publikacje literackie

pòeticczé zbiérczi:

H. Makurat, Intimné mònolodżi / Monologi intymne,
pòsłowina D. Kalinowski,
wëd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2016.

tu można kupić:  http://kaszubskaksiazka.pl/588-intimne-monolodzi-monologi-intymne.html


H. Makùrôt, Testameńtë jimaginacji,
wstãp G. J. Schramke,
wëd. Oficyna Czec, Kartuzë 2011.


 H. Makùrôt, Chléw,
posłowie G.J. Schramke, wëd. Region, Gdiniô 2010.
dolmaczënczi:

D.M. Kònkòl, Kaszëbsczé słowò z môłégò mòrza,
tłumaczenia H. Makurat, Gdańsk 2014.W. Gómbrowicz, Zdënk, dokôz pòd nôùkòwą redakcją  
J. Trédra, dolmaczëła na kaszëbsczi jãzëk 
H. Makùrôt, wëd. Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej, Gdańsk 2011. F. Ceynowa, Bajka o żelaznym wilku inaczej 
o Czeszkowskim albo o Czeszku. Bôjka ò żelôznym wilkù, jinaczi Ò Czeszkòwsczim abò Czeszkù
wstęp i opracowanie J. Treder, tłum. H. Makurat, 
wyd. Region, Gdynia 2011. L. Bądkowski, Dramaty. Zaklęta królewianka. Zaklãtô królewiónka. Sobótka. Sobòtka. Złoty sen. Złoti spik, w przekładzie na język kaszubski H. Makurat, wëd. Oficyna Czec, Kartuzy 2009. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz