NAGRODY

Nagrody w konkursach literackich
2023 – Wyróżnienie Zarządu-Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego w kategorii: poezja, Lębork.
2023 – I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona w kategorii: poezja, Wejherowo.
2023 – I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona w kategorii: przekład tekstu literackiego na język niemiecki, Wejherowo.
2023 – Wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Jednego Wiersza pn. „Lirycznie na Kaszubach” im. Wacława Pomorskiego w kategorii poezji pisanej w języku polskim, Bytów.
2023 – Nagroda główna w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Jednego Wiersza pn. „Lirycznie na Kaszubach” im. Wacława Pomorskiego w kategorii poezji pisanej w języku kaszubskim, Bytów.
2022 – Wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Konkursie na Esej „Bruno Schulz – zaproszenie do lektury”, Opole.
2022 - I nagroda w Konkursie Literackim "Powiew Weny" w kategorii poezja, Wejherowo.
2022 – Nagroda za poezję w języku kaszubskim w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork.
2022 - III nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim, Wejherowo.
2022 - III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona w kategorii: dramat, Wejherowo.
2022 - Nagroda główna w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Jednego Wiersza pn. "Lirycznie na Kaszubach" im. Wacława Pomorskiego w kategorii poezji pisanej w języku kaszubskim, Bytów.
2021 - I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona w kategorii: dramat, Wejherowo.
2021 - I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona w kategorii: poezja, Wejherowo.
2021 - Nagroda główna w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Jednego Wiersza pn. "Lirycznie na Kaszubach" im. Wacława Pomorskiego w kategorii poezji pisanej w języku kaszubskim, Bytów.
2021 - III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Poezji "Słowa, dobrze, że jesteście", Kraków.
2020 - II nagroda w Konkursie Literackim "Powiew Weny" w kategorii poezja, Wejherowo.
2020 – Nagroda publiczności w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork.
2020 – Nagroda za poezję w języku kaszubskim w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork.
2019 – Nagroda za poezję w języku kaszubskim w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork.
2019 – Nagroda publiczności w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork.
2019 - I nagroda w Konkursie Literackim "Powiew Weny" w kategorii poezja, Wejherowo.
2019 - III nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Poezji Patriotycznej "O miecz Jakuba Wejhera", Wejherowo.
2019 - I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona w kategorii: poezja, Wejherowo.
2018 – I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona w kategorii: poezja, Wejherowo.
2017 – I nagroda w Konkursie Literackim „Powiew Weny” w kategorii: poezja, Wejherowo.
2016 – II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Autoportret Jesienny”, Krotoszyn.
2016 – I nagroda w Konkursie Literackim „O Złote Pióro Wójta Gminy Wejherowo”, Bolszewo.
2015 – I nagroda w Konkursie Poetyckim „Powiew Weny”, Wejherowo.
2015 – Nagroda za poezję w języku kaszubskim w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork.
2012 – Nagroda za poezję w języku kaszubskim w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork.
2012 – Nagroda publiczności w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork.
2011 – Nagroda za poezję w języku kaszubskim w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork.
2007 – Nagroda za poezję w języku kaszubskim w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewkiego, Lębork. 
 
Nagrody za publikacje i edycje książek literackich
2017 – II nagroda za książkę „Intimné mònolodżi / Monologi intymne” w Konkursie Wydawnictw Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej, Kościerzyna.
2016 – III nagroda za książkę „Poezja twórców z kręgu Klëki” w Konkursie Wydawnictw Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej, Kościerzyna.
2015 – II nagroda za książkę „Poezja zrzeszyńców” w Konkursie Wydawnictw Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej, Kościerzyna.
 
Nagrody i medale za całokształt działalności i dorobku
2022 - Medal Lecha Bądkowskiego, przyznany przez oddział gdański Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
2017 – Nagroda „Skra Ormuzdowa” przyznana przez miesięcznik „Pomerania” za działalność literacką, społeczną i naukową, Gdańsk.

Stypendia twórcze
2022 – Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska na napisanie dwujęzycznego tomiku wierszy na temat Gdańska pt. „Żurawie serenady” / „Trulôczé serenadë”.

2020 - Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na napisanie tomiku wierszy, który będzie wydany po polsku i po kaszubsku pod tytułami: PotworyPòtwòrë.

2015 - Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na napisanie dwujęzycznego tomiku wierszy Intimné mònolodżi / Monologi intymne”.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz