piątek, 30 listopada 2012

mlécze


dmùchawce są òddechã gwiôzd
niesonym przez wiatr
wrażlëwim jak pòcygniãcé skrzëpiców
w królestwach łąk
scelą sã złoté główczi mléczów
są delikatné jak kùszniãcé anioła
nietrwałé jak krople rosë ò pòrankù
w jich mlécznëch sokach płëną òbłoczi
do mléczów mòżesz sã przëczulëc
jak do pòezji w ksãżëcową noc

wiérzta nadgrodzonô w Òglowòpòlsczim Lëteracczim Kònkùrsu m. M. Strijewsczégò w 2012 r. 


mlecze
dmuchawce są oddechem gwiazd
niesionym przez wiatr
wrażliwym jak pociągnięcia skrzypiec
w królestwie łąk
ścielą się złote główki mleczy
są delikatne jak pocałunek anioła
nietrwałe jak krople rosy o poranku
w ich mlecznych sokach płyną obłoki
do mleczów możesz się przytulić
jak do poezji w księżycową noc