piątek, 9 grudnia 2011

pòrtret zëmë

z szafë nieba anioł wëszperôł
pączczi sniegù kwitnącé białoscą
pãdzel mrozu z ksãżëcową wrażlëwòscą
wëmalowôł baladë na filiżance òkna
z piãknoscą ùkłôdają sã trapë soplów
krople lëdzy dżiną w chłodze krôjòbrazu
na balece lodu snują sã trapezë i trójnórtë
na skrzidłach surowëch linii figùr i chòdów
trupë przirodë òbòlało ległë nago
kwiatë swe kòronë zanurzëłë w pòrcelanie szronu
w zamëslenim stanãłë fantomë zaspów
psë znieruchòmiałë jak zmiarzłé kamienie
bałwanë zdrzą w gwiôzdë szëkające namienieniô
łómie sã òddech chùtczim ptôchóm w loce
westrzód zëmòwi nocë wirują bòsczi aniołë chłodu 

"Stegna" 4/20011


portret zimy

z szafy nieba anioł wyszperał
pączki śniegu kwitnące białością
pędzel mrozu z księżycową wrażliwością
wymalował ballady na filiżance okna
z pięknością układają się schody sopli
krople ludzi giną w chłodzie krajobrazu
na balecie lodu snują się trapezy i trójkąty
na skrzydłach surowych linii figur i chodów
trupy przyrody obolało legły nago
kwiaty swe korony zanurzyły w porcelanie szronu
w zamyśleniu stanęły fantomy zasp
psy znieruchomiały jak zmarznięte kamienie
bałwany patrzą w gwiazdy szukając przeznaczenia
łamie się oddech prędkim ptakom w locie
wśród zimowej nocy wirują boskie anioły chłodu